Contacts

JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT, JAIPUR
1, Bambala Institutional Area, Pratap Nagar
Sanganer, Jaipur-302 033
Ph: +91 141 4771300
Email: sports.jaipur@jaipuria.ac.in
MARKETING & SPONSORSHIP

Rishabh Alwani: 8302848184
Nikhil Soni: 8560910111,
Prince Singh: 7602579841
Pushpendra Singh: 7877495330
Vinay Khandelwal: 8955043821
sports.jaipur@jaipuria.ac.in

REGISTRATION DESK & BACK OFFICE

Mishita Singhal: 9252525256
Narmada Trivedi: 9530363814
Srantam Baruah: 8399077453


ACCOMMODATION
Anshul Verma: 7895132821
STAFF COORDINATOR
Mr. Devesh Vashishta: 9414845444

adminContacts